Bytové domy

Bytové domy

- opravy a údržba elektro bytov a nebytových priestorov


- byty - výmena el.zásuviek, spínačov, svietidiel, digestorov, rozvodných krabíc v bytových jadrách
- kontrola a dotiahnutie spojov všetkých el. komponentov v bytoch

- nebytové priestory - preventívna kontrola stúpacieho vedenia - vysávanie, dotiahnutie spojov
- oprava a výmena osvetlenia
- výmena ističov k jednotlivým bytovým jednotkám
- odstraňovanie havarijných stavov na el. zariadeniach (vyhoretá hlavná stúpacia svorkovnica, radová svorka, rozvodná krabica pre
  spoločné osvetlenie a pod...)

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode